Start arrow Wiersze arrow NIE ODEJDĘ...
NIE ODEJDĘ...
Oceny: / 4
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Kazimierz Kaz Ostaszewicz   
03.06.2010.

NIE ODEJDĘ...

Ucieczek moich krzyk głę
boki
za każdą próbą mnie dogania
a już myślałem że odejdą
że w świecie zgubię się szerokim

Dość miałem słów na białych skrzydłach
gdy jedna ręką je pisała
a druga białe pióra strzygła
i krwią do ziemi przyduszała

D
ość miałem błaznów szaty drących
w ob
łudzie ciężkiej ...kopiejkami
i rąk pokornie się modlących
o wybaczenie tym... z pa
łkami

Myślałem świat mi da kolory
bym biel i czerwieni w tęczę zmienił
a polny bukiet włożył w ręce
wszystkich kolor
ów wspólnej ziemi

Ucieczek moich krzyk głęboki
za każdą próbą mnie dogania. . .

            C
alifornia, wiosna 1984